Category Archives: Trang Chủ

Cung ứng Nhân lực

Thuê Nhân lực biên dịch theo giờ làm việc tại Doanh nghiệp, hoặc theo giờ làm online chuyên nghiệp.

Dịch vụ Cung ứng nhân sự của chúng tôi cung cấp cho Khách hàng số lượng nhân sự lớn trong một khoảng thời gian nhất định theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh của Khách hàng....
Read more

Hiệu đính dịch thuật

Hiệu đính, chỉnh sửa bản dịch lại theo yêu cầu Khách hàng hoặc đáp ứng mức tiêu chuẩn chất lượng chung.

Quy trình hiệu đính bản dịch thuật là luôn phải đối chiếu và so sánh bản dịch với bản gốc, qua đó đảm bảo ngữ nghĩa văn cảnh. Tùy thuộc vào nội dung bản dịch...
Read more