Công nghệ

Trở thành đối tác và khách hàng thường xuyên của SDL Trados từ năm 2006 tới nay, chúng tôi luôn cập nhật những công nghệ hỗ trợ dịch thuật tốt nhất cho công tác quản lý cũng như dịch thuật, qua đó làm hạ đơn giá dịch và Khách hàng chỉ phải trả cho những đơn vị dịch mới, không bao gồm phần số, hình ảnh và trùng lặp.

Công nghệ luôn giúp cải thiện hiệu quả lao động, giảm được nhứng sai sót cơ bản hoặc trọng yếu, tuy nhiên trong vài trường hợp chúng tôi cũng không sử dụng phần mềm hỗ trợ dịch thuật để đảm bảo chất lượng và tiến độ.


Hãy xem thêm:

 

Comments are closed.