Giải thưởng

Danh hiệu, Top 100 sản phẩm và dịch vụ tốt nhất Việt Nam năm 2012, Nhà cung cấp dịch vụ uy tín và chất lượng năm 2014, đã nhận bằng khen của Liên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh năm 2014, thành viên của Hiệp Hội Dịch Thuật Châu Á, thành viên của ATA (American Translators Association).


Hãy xem thêm:

Comments are closed.