+ 9,000 Khách hàng

Sau gần 10 năm hình thành và phát triển, Chúng tôi xin cảm ơn tới những khách hàng đã tín nhiệm sử dụng dịch vụ dịch thuật trong thời gian qua, và cũng tự hào vì đã phục vụ cho hơn 9,000 Khách hàng/năm, và khoảng 90,000 lượt khách hàng trong gần 10 năm qua, cũng có dưới 5% khách hàng chúng tôi đã phục vụ không như chúng tôi mong muốn, nhưng chúng tôi đã luôn cố gắng bằng nhiệt huyết và lòng yêu nghề. Với mục tiêu phục vụ hơn 12,000 Khách hàng/năm đang hối thúc chúng tôi hành động.


Hãy xem thêm:

 

Comments are closed.