Giáo viên tiếng Trung, Sinh năm 1982
Tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, ngành ngôn ngữ học. Có hơn 10 năm biên dịch tiếng Trung, Anh và Tiếng Việt.

Lĩnh vực: Giáo Dục, Xây Dựng, Đấu Thầu..