Alexander Tompson. Sinh năm 1986, Tốt nghiệp Đại Học American University, Ngành Ngôn Ngữ Học, đã có hơn 10 năm kinh nghiệm dịch thuật tiếng Anh, Đức, Tây Ban Nha sang tiếng Việt và ngược lại

Lĩnh vực dịch thuật: luật, tài chính và kỹ thuật chung.

Kinh nghiệm: trên 10 năm biên dịch